Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Từ nhìn phong cảnh đẹp và thơ đọc, Peppa Pig đang được thiển cận. Đó là mệnh lệnh đến thăm bác sĩ mắt, nếu bạn tìm thấy con đường, và bị tất cả các loại phương pháp chữa trị cần thiết. Tức là: nhận kính.