Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Từ nhìn phong cảnh đẹp và thơ đọc, Peppa Pig đang được thiển cận. Đó là mệnh lệnh đến thăm bác sĩ mắt, nếu bạn tìm thấy con đường, và bị tất cả các loại phương pháp chữa trị cần thiết. Tức là: nhận kính.