doctor compactor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của đối phương. Sử dụng chuột để chỉ đạo các khẩu pháo và bắn bằng cách nhấn nút chuột phải trên các đối tượng đến theo cách của bạn.