Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bảo vệ cơ sở của bạn từ các cuộc tấn công của đối phương. Sử dụng chuột để chỉ đạo các khẩu pháo và bắn bằng cách nhấn nút chuột phải trên các đối tượng đến theo cách của bạn.