Docking Perfection

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dock thuyền của bạn trong các bến cảng, trên các bưu kiện ghi trong màu xanh lá cây. Điều khiển chuyển động của con trỏ và rất cẩn thận không để đạt bất cứ điều gì hoặc bạn sẽ chìm.