Dock It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

thuyền trưởng tàu Beam và bến tàu tại các cảng ở nơi bạn cho biết. Duyệt tính gió và né tránh tàu thuyền khác để tránh làm hỏng thân tàu.