Doce Move

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi Nhật Bản bao gồm việc đặt thùng trong cùng một vị trí mà chỉ ra các con số trong suốt, di chuyển các khối lập phương với các phím mũi tên để có được nó.