Do Kids Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn kiểu tóc bạn thích cho cô gái này và làm cho rửa nhà tạo mẫu tóc, cắt, tạo kiểu và nhuộm để đạt được kết quả cuối cùng.