Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để áp dụng một hình xăm, reseguirlo nó và màu để hoàn thiện. Khi hoàn tất, bạn sẽ được hoàn toàn có thể mở nhà của bạn và bắt đầu vẽ mọi người phải và trái.