Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

chùm tạo mẫu tóc tóc đẹp màu hồng nhuộm Rapunzel. Trộn thuốc nhuộm, áp dụng nó vào những lời khuyên và rửa nó để xem kết quả cuối cùng xinh đẹp.