diving champion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi rất mát mẻ trong đó bạn phải làm nhảy trampoline và rơi càng gần trung tâm của mục tiêu. Nó không phải là dễ dàng bởi vì bạn phải có được một màn hình điểm đạt tối thiểu.