Divide

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chia mảnh vào những phần bạn chỉ sử dụng số lượng cắt giảm mà có sẵn ở cấp đó.