Disney Princess Cupcake Frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Công chúa Elsa đã mở một tiệm kem và bạn bè của cô Ariel, Bạch Tuyết, Rapunzel và Cinderella là khách hàng của mình mà bạn chuẩn bị các cupcakes với các thành phần mà bạn yêu cầu hoặc được tức giận.