Disney Princess and Friends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các gia đình Disney là lớn và tiềm mến. Tuy nhiên, các nàng công chúa có khu vực được xác định rõ họ, do đó tất cả các nhân vật trong các nhà máy hơn công chúa tùng.