Discount Mayonnaise

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn sự xuất hiện của nhân vật của bạn và bắn tất cả kẻ thù mà đi ra. Avanza nhanh như bạn theo đuổi một con rồng khổng lồ.