Disaster will Strike 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các thảm họa khác nhau của thiên nhiên để phá vỡ những quả trứng của mỗi màn hình.