Dinosaur Killer 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Duyệt qua các con hẻm để những con khủng long ẩn và bắn chúng trước khi chúng tấn công bạn.