Dino Strike

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đường trò chơi chiến đấu, trong đó bạn phải chọn máy bay chiến đấu của bạn và làm sạch các đường phố của cái ác. Bạn cũng phải miễn phí kiểm soát con rồng bionic.