Dinner in Paris

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Chuẩn bị một bữa ăn tối như một đầu bếp người Pháp đích thực làm sạch cá, cắt các thành phần và trộn chúng như họ giải thích trong trò chơi.