Dinner Club

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng các món ăn nhà hàng của bạn họ yêu cầu và làm điều đó một cách nhanh chóng rất hạnh phúc và để lại nhiều tip.