Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi xuống đồi với ván trượt của bạn, lấy tốc độ bằng cách giữ con trỏ xuống. Hãy cố gắng vượt qua giữa hai lá cờ màu đỏ, nếu bạn bỏ qua một vài giây, bạn khấu trừ vào thời gian cuối cùng của bạn.