dinky Smash

Đang tải trò chơi...
Cùng ba hoặc khuôn mặt giống hệt nhau hơn và làm cho họ biến mất cho điểm. Nó là một cổ điển cải tạo.