Ding Ding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mahjong manga vui vẻ thẩm mỹ, trong đó bạn phải thu thập phù hợp với cặp biến mất trên bảng điều khiển. Sự khó khăn là bạn làm điều đó trước khi thời gian chạy ra ngoài.