Diner Kids

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Chọn công viên giải trí cửa hàng mà thích để quản lý, bạn có kiếm được tiền và mua các cải tiến mới để có khách hàng hạnh phúc hơn.