Diner Dash Hometown Hero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trợ giúp Flo phục vụ khách hàng tại nhà hàng mới của họ. Seat khách hàng tại chỗ ngồi của mình, nếu chúng phù hợp với màu sắc, bạn sẽ nhận được điểm nhiều hơn, chỉ đơn đặt hàng, phục vụ thức ăn và thu thập bảng để tiếp theo.