Digital Switch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có bốn trò chơi nhỏ của nó trong một, họ là đơn giản nhưng thú vị nhất. Nhấp vào 'Làm thế nào để chơi' cho một mô tả của trò chơi, nhưng họ là khá trực quan và dễ hiểu.