Digimon vs Plants and Zombies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Digimon được sử dụng để atizarse giữa chúng, nhưng lần này đã để lại cho họ một zombie kẻ thù mới. Vì vậy, chơi Digimon cư xử giống như một chiến binh để chống lại các giờ đói Undead đáng sợ.