Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chuông nhẫn. Đó là thời gian. Digimon được bố trí cho trận chiến. Chọn một trong những bạn thích và ép quyền hạn và khả năng tốt nhất của mình để là người chiến thắng. Ai liều mất gãi lưng cho người kia.