Digimon Fighting 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nguyên nhân Digimon đạt cát. Đó là thời gian để lựa chọn chiến binh yêu thích của bạn và đối mặt với họ trong một trận chiến đẫm máu mà không quý. Trong những giải đấu chỉ có thể có một người chiến thắng. Các tin tốt là, người nào thắng, sẽ là một Digimon.