Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiều chiến đấu, nhiều chiến đấu giữa sinh vật tuyệt vời, nhiều sét và hứng thú hơn. Kể từ khi tăng cho đến khi họ nằm xuống, các Digimon làm gì để suy nghĩ về cuộc chiến. Và ở đây sẵn sàng chạy.