Digimon D-portal V2.0

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Digimon mới được sinh ra!, Nhưng để có được ra khỏi trứng khỏe mạnh, lớn và một đứa trẻ được thực hiện, cần sự chăm sóc của con người như bạn, vì vậy trước khi Leete sách hướng dẫn của lồng ấp futuristica này hoặc chúng tôi tẩm bột.