Digimon Adventure Online

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuông nhẫn. Đó là thời gian. Digimon được bố trí cho trận chiến. Chọn một trong những bạn thích và ép quyền hạn và khả năng tốt nhất của mình để là người chiến thắng. Ai thua, rửa bát.