Digimon 5 World Battle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tất cả các nhân vật của trò chơi tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, muốn được như Super Mario Bros, và điểm đến câu chuyện nền tảng và đối thủ lòng nhảy. Một số lại, móc khác và thành công nhất. Digimon đã được một phần của số liệu thống kê.