Dig Out

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải loại bỏ tuyết từ lối vào của hàng xóm. Sử dụng 'S' để bắt tuyết và 'D' bạn bỏ qua một bên, để phục hồi năng lượng mất một Sunny.