Diferencias Digimon Fighting

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thế giới kỹ thuật số đầy Digimons của các hình khối đa dạng nhất và màu sắc, đó là một thực tế được biết. Và đó là rất nhiều sự khác biệt giữa chúng, quá. Bây giờ nó chứng minh điều đó, chứng minh điều đó, mà bạn phải làm khi sử dụng mà tinh mắt là đặc điểm của bạn.