diesel and death

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

đua xe máy thông qua một khóa học đầy đủ các chướng ngại vật. Đạt được mục tiêu trước khi chiếc xe khác, thổi ngăn chặn bỏ lỡ cho sức khỏe. và thu thập tất cả các 'powerups' mà bạn có thể.