Diego Candyland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Diego và Dora tham gia lực lượng đến thăm đất nước Candyland. Họ sẽ phải đi du lịch nền tảng đầy nguy hiểm và sinh vật ác. Và trong khi Diego sẽ chăm sóc hoàn thành chúng, Dora sẽ thu thập kẹo mà họ cần để có thể cung cấp cho giai đoạn đã được vượt qua. Một nhóm làm việc thực sự.