Didi Ice Cream

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ kem bạn yêu cầu khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể để lại cho bạn lời khuyên tốt hơn. Bạn có ba cấp độ để đi đặt mình diificultad thách thức lớn nhất.