Dibbles Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Màn hình mới của phiên bản này của Lemmings thiết lập thời gian này vào dịp Giáng sinh. Nơi các tín hiệu đúng để các kiến ​​thực hiện hành động đúng và đạt được điểm đến của họ.