Dibbles 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lemmings phong cách trò chơi mà trong đó bạn phải hướng dẫn Dibbles và vua nó vào lều tuyết sử dụng các kỹ năng khác nhau.