Diamond Valley 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cùng ba hoặc nhiều hơn kim cương cùng màu, đầu tiên nhấp chuột vào đó bạn muốn di chuyển và sau đó chọn nơi. Cố gắng để làm cho combo của nhiều hàng để có được một điểm số cao hơn.