Diablo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải cứu công chúa Nexy của quỷ đó đã lấy trên các lâu đài. Sử dụng các nút chuột phải để hướng dẫn các hiệp sĩ đến một điểm, trong cách tấn công tương tự, tủ mở hoặc nói chuyện với các nhân vật khác nhau.