Devil Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zombies đã thức dậy và đang phá hủy thành phố của bạn, phá hủy chúng với sự giúp đỡ của đồng hành của bạn, những người sẽ theo bạn ở khắp mọi nơi. Bạn sử dụng các phím WASD để di chuyển xung quanh sân khấu và bắn bằng chuột.