Detonator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi với cookie cho nổ bom, nhấn phím "Space" khi bạn đang ở trên đó và trốn thoát. Khi tất cả các chi nổ màn hình.