Destructo!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp waffle tìm thấy những phần bạn cần phải xây dựng một con mèo robot và giết kẻ thù của mình. Với 'không gian' sẽ chiến đấu chống lại họ và nếu bạn nhảy qua với con trỏ lên các bạn tiêu diệt.