Destroy The Wall

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chỉ có một sân cho bóng để làm giảm số lượng các khối mà chỉ trên mỗi màn hình. Bạn có thể thưởng thức hai mươi màn hình nơi những khó khăn sẽ tăng lên.