Destroy the Village

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là quản lý các tên lửa có sẵn, để tiêu diệt các thành phố và cư dân của nó. Bạn có rất nhiều màn hình để hiển thị các kỹ năng của bạn với tên lửa.