destroy all humans

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Như trong phim B của sao Hỏa, bạn phải tiêu diệt con người với ray của bạn và sau đó tải chúng lên tàu của bạn đi qua.