Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Như trong phim B của sao Hỏa, bạn phải tiêu diệt con người với ray của bạn và sau đó tải chúng lên tàu của bạn đi qua.