Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Như trong phim B của sao Hỏa, bạn phải tiêu diệt con người với ray của bạn và sau đó tải chúng lên tàu của bạn đi qua.