Dessert Rally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc chạy đua trên sa mạc. Lái xe của bạn với con chuột, nhấn đối thủ của bạn để ném chúng đi, thu thập các 'Power Ups ". Nó có vẻ dễ dàng nhưng khó khăn là giai đoạn quay.