Despereaux Swings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Despereaux dũng cảm để thoát khỏi ngục tối, nhảy từ nền tảng đến nền tảng sử dụng con lắc. Click vào chuột, kéo chọn độ và hướng của các bước nhảy.