Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn ưa thích sợ tôi khuyên bạn nên tắt đèn trong phòng của bạn và bạn đặt một nắp âm lượng trên máy tính của bạn. Hãy cố gắng thoát khỏi căn hầm tìm kiếm đối tượng mà sẽ giúp bạn trong mục tiêu của bạn và phải rất cẩn thận với zombie.