Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thiết kế một trang phục đẹp cho đêm Halloween. Đầu đo đến mô hình, sau đó chọn các thiết kế, vải và bạn đã sẵn sàng để may.